Veikala noteikumi

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Šie noteikumi nosaka Interneta veikala, kas darbojas domēnā www.e-kingspan.lv, lietošanas noteikumus, jo īpaši tehniskos nosacījumus Interneta veikala pakalpojumu sniegšanai un Preču iegādes veikšanai ar tā starpniecību, to piegādei Klientam, maksājumu veikšanai par pasūtītajām Precēm, kā arī līguma laušanai un no līguma atkāpšanas gadījumā.

II. DEFINĪCIJAS

Šajos Noteikumos un nosacījumos lietotajiem terminiem ir sekojošas nozīmes:
1) Pārdevējs – Kingspan SIA kuras juridiskā adrese ir Riga, KRONVALDA BULV 3-1, LV-10-10 Riga, Register No. 40003979577, Tax number LV40003979577
, tel. +371 28 393 333, info@kingspan.lv
2) Noteikumi – šis dokuments, kas nosaka veikala pakalpojumu sniegšanas kārtību.
3) Interneta veikals / veikals – interneta tirdzniecības platforma, kas atrodas www.e-kingspan.ee, kas pārdod preces Latvijā.
4) Klients – fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskās personas statusa, kas ir tiesībspējīga un rīcībspējīga, kas izmanto Interneta veikalu vai veic pirkumus Interneta veikalā.
5) Patērētājs – klients, kas ir fiziska persona, kura iepērkas Interneta veikalā tādā apjomā, kas nav tieši saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
6) Pakalpojumi – visi pakalpojumi, ko Pārdevējs sniedz par labu Klientiem, lai izpildītu veikalā noslēgto līgumu ar Klientu.
7) Preces – visas Pārdevēja piedāvājumā iekļautās materiālās sastāvdaļas, kas var būt starp Pārdevēju un Klientu noslēgtā pirkuma līguma priekšmets, kas izgatavotas pēc Klienta individuāla pasūtījuma, saskaņā ar Klienta norādītajām specifikācijām.
8) Veidlapa – veidlapa, kurā Klients sniedz datus, kas nepieciešami, lai reģistrētos un izveidotu Kontu veikalā vai veiktu Pasūtījumu.
9) Pasūtījums – Klienta gribas izteikums, kura mērķis ir tieši noslēgt Pirkuma līgumu, norādot detalizētu Preču specifikāciju atbilstoši Klienta individuālajām vajadzībām un Veidlapā iekļautajiem datiem. Šajos Noteikumos ar Pasūtījumu saprot arī Preces, kuras ir paredzēts pārdot Klientam.
10) Konts – tehniski un organizatoriski nodalīta Veikala tīmekļa vietnes sadaļa, kas sastāv no e-pasta adreses un paroles, kas dod iespēju Pircējam iegādāties Preces un kurā ir dati par Pircēju un viņa pasūtījumu vēsturi (veiktie pasūtījumi, rēķini). Klients ir atbildīgs par to, lai visa Konta izveides laikā ievadītā informācija būtu pareiza, pilnīga un aktuāla.

III. TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. Lai klienti varētu izmantot Interneta veikalu, ir nepieciešama piekļuve internetam un ierīce (dators, klēpjdators, planšetdators, tālrunis u.c.), kurā ir interneta pārlūkprogramma Internet Explorer vismaz 11.0 vai jaunāka versija, Microsoft Edge 42.0 vai jaunāka versija, Google Chrome 72.0 vai jaunāka versija vai Mozilla Firefox vismaz 65.0 versija, Safari 12.0 vai jaunāka versija (Mac OS) un mobilajiem tālruņiem: Safari Mobile iPad 2, iPad Mini, iPad ar Retina displeju (iOS 7.0 vai jaunāka versija), Safari Mobile iPhone 4.0 vai jaunāka versija; iOS 7 vai jaunāka versija, Chrome Android 4.0 vai jaunāka versija vai jebkura cita pārlūkprogramma, kas pēc veiktspējas atbilst iepriekšminētajām. Pārlūkprogrammā jābūt konfigurētai sīkfailu un Java Script atbalstam.
2. Klientam ir jābūt pareizi konfigurētam un aktīvam e-pasta kontam.
3. Lai pienācīgi sniegtu Pakalpojumus, Pārdevējs izmanto sīkdatnes (servera saglabātā informācija Klienta datorā, kas tiek nolasīta pie katra tīmekļa pārlūkprogrammas savienojuma). Šie faili ir nepieciešami, lai Pārdevējs varētu pienācīgi sniegt pakalpojumus. Klients jebkurā laikā var dzēst sīkdatņu failus no sava datora atmiņas. Klients jebkurā laikā var arī mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tā neatļautu pieņemt šādus failus. Plašāka informācija par šo tēmu ir atrodama veikalā pieejamajā Privātuma politikā.

IV. PIEDĀVĀJUMS

1. Pārdevēja veikalā piedāvātās Preces ir pilnīgi jaunas, katrā konkrētā gadījumā izgatavotas saskaņā ar Klienta individuālu pasūtījumu un Pārdevējam sniegtajām specifikācijām, kas atbilst tehniskajām un juridiskajām prasībām.
2. Pārdevējs var piedāvāt arī lietotas Preces, par ko Klients tiks informēts Preces aprakstā.
3. Veikals ievēro pienācīgu rūpību, lai Preču attēli atspoguļotu to īsto krāsu, formu un faktūru. Attēlos redzamo preču krāsas, ņemot vērā, piemēram, atšķirīgu ekrāna izšķirtspēju, uz kura tiek rādīti attēli, vai zibspuldzes izmantošanu, var nedaudz atšķirties no realitātes. Šim nolūkam veikalā papildus fotoattēlam vienmēr ir pievienots Preces apraksts ar tās krāsas aprakstu. Ja rodas šaubas, Klientam jāsazinās ar veikalu.
4. Visas Preču cenas ir izteiktas eiro un ir neto cenās (bez PVN).
5. Cenā nav iekļautas piegādes izmaksas, kas tiek pieskaitītas galīgajai Pasūtījuma cenai atkarībā no Klienta izvēlētā piegādes veida, Pasūtījuma vērtības un Pasūtījuma dienā spēkā esošajām akcijām, kas attiecas uz piegādes izmaksām.
6. Kad Klients iesniedz Pasūtījumu, viņš tiek informēts par piegādes izmaksām, kas kopā veido Pasūtījuma vērtību. Par Preču, kas ir Pasūtījuma priekšmets, kopējo cenu ar nodokļiem, kā arī piegādes izmaksām (ieskaitot maksu par transportu, pārvadāšanu u.c.) un citām izmaksām, un, ja šo maksu apmēru nav iespējams noteikt, – par pienākumu tās samaksāt, Klients tiek informēts veikala mājaslapā Pasūtījuma veikšanas laikā, tai skaitā ne vēlāk kā brīdī, kad tiek izteikta Klienta griba noslēgt pārdošanas līgumu.
7. Veikala tīmekļa vietnē ievietotā informācija par Precēm ir tikai uzaicinājums izteikt piedāvājumu un nav uzskatāma par piedāvājumu. Klients, veicot pasūtījumu, izsaka piedāvājumu iegādāties konkrētas veikala piedāvātās Preces, sniedzot Pārdevējam detalizētu specifikāciju par Preces, ko viņš/viņa plāno iegādāties.
8. Pēc pasūtījuma veikšanas Klients no Pārdevēja saņem automātiski ģenerētu e-pastu, kas apstiprina pasūtījuma reģistrāciju. Šis e-pasts nav pielīdzināms Pārdevēja paziņojumam par piedāvājuma pieņemšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Pirkuma līgums tiek noslēgts pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis Preču izgatavošanas iespēju un termiņus saskaņā ar Pasūtītāja norādīto specifikāciju un pieņēmis Pircēja piedāvājumu, kas tiks apstiprināts ar atsevišķu e-pasta vēstuli, kas tiks nosūtīta Pircējam kopā ar proforma rēķinu.
9. Pārdevējs patur tiesības mainīt piedāvāto Preču cenas, ieviešot jaunas Preces veikala tīmekļa vietnē vai veicot izmaiņas tajās, kas neietekmē izpildei pieņemtos Pasūtījumus. Veikals nosūta Preces Polijas teritorijā.
10. Produkta parametri, kas katrā produktā atzīmēti pēc noklusējuma, ir vadlīnijas sākotnējam pasūtījumam, ja klients sagaida produktu ar noteiktiem parametriem, ir jāmaina / jāizvēlas parametri un jāveic pasūtījums. Nemainot izstrādājuma parametrus, tas tiks izgatavots un piegādāts ar sākotnējiem parametriem, kas atzīmēti pēc noklusējuma.

V. PASŪTĪJUMI

1. Lai veiktu Pasūtījumu, Klients izvēlas Preces atbilstoši savām individuālajām vajadzībām un sniedz Pārdevējam detalizētu Preču specifikāciju, ko viņš/viņa vēlas iegādāties, tostarp (piemēram, veidu, krāsu, izmērus, iepakojuma lielumu u.c.), un izvēlas “Pievienot grozam”, un pēc tam var atgriezties, lai izvēlētos papildu Preces, vai pāriet pie pasūtījuma pabeigšanas, izvēloties “Pāriet uz apmaksu”.
2. Lai izpildītu Pasūtījumu, Klientam ir jānorāda savi dati. To var izdarīt, reģistrējot Kontu, norādot savus datus, e-pasta adresi un paroli vai aizpildot Veidlapu pēc Preču izvēles.
3. Veicot nākamos pirkumus veikalā, Klients, kuram ir Konts, pierakstās, izmantojot iepriekš norādīto e-pasta adresi un paša piešķirto paroli.
4. Lai noslēgtu līgumu, Klientam ir jāsniedz savi personas dati Veidlapā, kuru viņš aizpilda, izveidojot Kontu vai aizpildot Pasūtījumu:
a. vārds un uzvārds vai nosaukums,
b. dzīvesvietas vai juridiskās adreses pasta adrese,
c. e-pasta adrese,
d. nodokļu maksātāja numurs (VAT) (personām, kas pasūta uzņēmējdarbības vajadzībām).
e. dzimšanas datums (Patērētāju gadījumā),
f. tālruņa numurs,
g. izvēlēta Konta parole (Konta izveides gadījumā).
5. Klients norāda arī piegādes adresi, ja tā atšķiras no veidlapā norādītās dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības vietas adreses, kā arī adresi norēķinu veikšanai. Nepilnīgu vai nepareizu datu nosūtīšana reģistrācijas veidlapā un piegādes adresē var kavēt Klienta Pasūtījuma izpildi, par ko Pārdevējs nav atbildīgs.
6. Neskaidrību gadījumā attiecībā uz Veidlapā norādītajiem Klienta datiem (jo īpaši attiecībā uz Klienta datiem, kas kavē Preču piegādi), Pārdevējs sazināsies ar Klientu, lai tos noskaidrotu. Ja Klients nesniedz paskaidrojumus, Pārdevējs var atteikties apstiprināt un izpildīt Pasūtījumu, par ko Pārdevējam ir pienākums nekavējoties informēt Klientu.
7. Pēc datu aizpildīšanas Veidlapā un piegādes adreses norādīšanas Klients izvēlas Preču saņemšanas veidu, izmantojot kādu no kurjerpasta kompānijām vai tieši Pārdevēja norādītajā vietā, un pēc tam izvēlas apmaksas veidu saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu VI sadaļu. Lai izpildītu Pasūtījumu, Klientam ir jāpieņem veikala noteikumi un privātuma politika.
8. Veicot Pasūtījumu, Klients iesniedz Pārdevējam piedāvājumu noslēgt pasūtīto Preču pirkuma līgumu saskaņā ar Pārdevējam iesniegto specifikāciju atbilstoši Klienta individuālajām vajadzībām. Pārdevēja uz Klienta norādīto e-pasta adresi nosūtītais Klienta veiktā Pasūtījuma apstiprinājums, ieskaitot apstiprinājumu par Preču izgatavošanas iespēju atbilstoši Klienta norādītajai specifikācijai, saskaņā ar IV sadaļas 8. punktu, ir paziņojums par Pārdevēja piedāvājuma pieņemšanu un līguma noslēgšanu.
9. Noslēgtā pirkuma līguma satura apkopošana, aizsargāšana un izsniegšana Klientam tiek veikta, (1) padarot šos Noteikumus un nosacījumus pieejamus veikala tīmekļa vietnē un (2) nosūtot Klientam šīs sadaļas 8. punktā minēto e-pasta vēstuli ar līguma saturu. Pirkuma līguma saturs tiek papildus saglabāts un aizsargāts Pārdevēja IT sistēmā.
10. Gadījumā, ja nav iespējams izgatavot Klienta pasūtītās Preces atbilstoši Pārdevējam iesniegtajai specifikācijai, vai nav iespējams izpildīt Pasūtījumu apstiprinājumā norādītajā termiņā, vai arī nav iespējams izpildīt Pasūtījumu citu iemeslu dēļ, Pārdevējs informēs Klientu par radušos situāciju pa e-pastu – nosūtot informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Ja iestājas šajā punktā norādītie apstākļi, Klients ir tiesīgs atcelt Pasūtījumu, kas ir atkāpšanās no līguma.
11. Gadījumā, ja Klients atkāpjas no līguma saskaņā ar šīs sadaļas 10. punktu, ja Klients ir samaksājis par pasūtītajām Precēm, Pārdevējs atgriež Klientam samaksāto summu saskaņā ar XII sadaļā noteiktajiem noteikumiem.
12. Klients līdz pasūtītās Preces ražošanas uzsākšanai vai līdz brīdim, kad Pārdevējs uzsāk sagatavošanās darbus šim nolūkam, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz dienai, kad Pārdevējs veic Preču ražošanai nepieciešamo izejmateriālu pasūtījumu, var veikt izmaiņas Pasūtījumā, tostarp atteikties no visa vai Pasūtījuma daļas. Klients līdz Preču nodošanas nosūtīšanai brīdim var mainīt piegādes adresi vai datus rēķinā. Šim nolūkam Klientam ir jāsazinās ar veikalu, izmantojot veikala tīmekļa lapās sadaļā “Sazinieties ar mums” pieejamo kontaktinformācijas veidlapu vai, ja tiek mainīts pasūtījums, izmantojot veidlapu “Pasūtījuma atgriešana/mainīšana”.
13. Iepriekš 12. punktā minēto Pasūtījuma maiņu Pārdevējs apstiprinās, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, ko Klients norādījis, iesniedzot Pasūtījumu, ja ir izpildīts nosacījums, kas ļauj mainīt Pasūtījumu.
14. Gadījumā, ja Pasūtījums tiek pilnībā vai daļēji grozīts, kā noteikts šīs sadaļas 12. un 13. punktā, ja par to ir samaksāts avansā, Pārdevējs atgriež samaksāto summu, ar nosacījumu, ka daļējas Pasūtījuma atsaukšanas gadījumā tiek atmaksāta atbilstošā daļa no samaksātās summas. Atgriešanu veic saskaņā ar XII sadaļā minētajiem nosacījumiem. Pasūtījuma izmaiņas nav iespējamas pēc Preču nodošanas nosūtīšanai, kā arī tad, ja Pārdevējs ir pasūtījis izejvielas, kas nepieciešamas Klienta pasūtītās Preces ražošanai.

VI. MAKSĀJUMA METODES

1. Veicot Pasūtījumu, Klientam ir tiesības izvēlēties šādus maksāšanas veidus atbilstoši savām vēlmēm:
a. Bankas pārskaitījums – bankas pārskaitījums uz Pārdevēja bankas kontu: IE08 DABA 9518 2390 0226 08, conducted by DANSKE BANK A/S S. A .
b. Maksājums ar bankas karti, norēķinu konta pakalpojumu vai bankas pārskaitījumu – izmantojot norēķinu starpnieka (maksājumu operatora PayPro S.A.) platformu. (PayPro) – ar juridisko adresi Poznaņā, ul. Kanclerska 15 (60-327), reģistrēta Valsts tiesu reģistra (KRS) Uzņēmumu reģistrā, ko uztur Poznaņas rajona tiesa Nowe Miasto un Wilda, Valsts tiesu reģistra 8. komercreģistra nodaļa, ar KRS Nr. 0000347935, NIP Nr. 7792369887, ar pamatkapitālu 4. 500 000,00 PLN, kas ir pilnībā samaksāts un reģistrēts Polijas Finanšu uzraudzības iestādes valsts maksājumu iestāžu reģistrā ar numuru UKNF IP24/2014, saskaņā ar šīs sabiedrības pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajiem principiem.
2. Ja kā maksājuma veids ir izvēlēts šīs sadaļas 1. punkta a) apakšpunktā norādītais bankas pārskaitījums, Pasūtījums tiek izpildīts tikai pēc tam, kad cenas un piegādes izmaksas ir ieskaitītas veikala kontā.
3. Maksājums ar bankas pārskaitījumu, kas minēts 1.a punktā, jāveic 7 dienu laikā pēc Pasūtījuma iesniegšanas. Ja maksājums netiek veikts 7 dienu laikā no Pasūtījuma iesniegšanas dienas, Klients saņems informāciju no Veikala pa e-pastu ar atgādinājumu veikt maksājumu. Ja Klients 14 dienu laikā no Pasūtījuma iesniegšanas dienas neveic maksājumu par Pasūtījumu, Pasūtījums tiek atcelts (veikalam ir tiesības atkāpties no līguma), un Klients saņems e-pastu ar informāciju par Pasūtījuma atcelšanu.
4. Par katru Veikalā iegādāto Preci vai Preču sortimentu tiek izrakstīts PVN rēķins, kas tiek izsniegts Klientam Preces saņemšanas brīdī (gadījumā, ja Klients Preci saņem personīgi) vai nosūtīts uz Veidlapā norādīto e-pasta adresi pēc Preces nodošanas piegādātājam.
5. Sakarā ar automātisko rēķinu izrakstīšanu, ko veic veikala sistēma, gadījumā, ja Klients ir pieprasījis PVN rēķinu un nav norādījis savu PVN maksātāja numuru reģistrācijas vai Pasūtījuma iesniegšanas brīdī, rēķins var to neietvert.

VII. PIEGĀDE

1. Piegādes izmaksas ar kurjerpasta uzņēmuma starpniecību ir atkarīgas no Preču izmēra, svara, veida un piegādes vietas.
2. Veikals informēs Klientu par piegādes izmaksām katru reizi, pirms Klients iesniegs Pasūtījumu.
3. Piegādes izmaksas ir papildu izmaksas un tiek pieskaitītas Preces cenai.
4. Visi klientam nosūtītie sūtījumi ir pienācīgi iepakoti un apdrošināti.

VIII. PASŪTĪJUMA IZPILDES LAIKS

1. Pasūtījums tiek nodots izpildei pēc līguma noslēgšanas veikalā.
2. Pasūtījuma izpildes laiks ietver Preču izgatavošanas laiku saskaņā ar Klienta Pārdevējam iesniegto specifikāciju, Preču sagatavošanu nosūtīšanai un piegādes laiku.
3. Preces tiek sagatavotas nosūtīšanai ne ilgāk kā 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas veikalā, un, ja Klienta pasūtītās Preces specifikāciju dēļ nav iespējams izpildīt līgumu šajā termiņā, Pasūtījuma izpildes laiks var tikt pagarināts, par ko Klients tiek informēts ar Pasūtītāja paziņojumu, ko nosūta persona, kura pieņem Pasūtījumu.
4. Klients tiek informēts par precīzu Pasūtījuma sagatavošanas nosūtīšanai datumu un piegādātāja norādīto piegādes datumu, tiklīdz Veikalā tiek pārbaudīts Pasūtījums (pa e-pastu uz veidlapā norādīto adresi) saskaņā ar IV sadaļas 8. punktu.
5. Klienta, kuram ir konts veikalā, pasūtījuma statusu var pārbaudīt veikala tīmekļa vietnē sadaļā “”Pasūtījumu vēsture””, kas pieejama pēc pierakstīšanās Klienta individuālajā kontā. Klients, kuram nav konta, tiks informēts saskaņā ar šīs iedaļas 4. punktu.

IX. PREČU PIEGĀDE

1. Preces piegādes brīdis ir brīdis, kad piegādātājs nodod Preci Klientam vai Klienta pilnvarotai personai. Preces piegādes apliecinājums ir piegādes dokuments vai pavadzīme, ko parakstījis Klients vai Klienta pilnvarota persona.
2. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkādiem Preces bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā.
3. Ņemot vērā iepriekš minētā 2. punkta saturu, Klients, akceptējot Noteikumus, piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības uz visām iespējamām pretenzijām pret piegādātāju saistībā ar Preču nozaudēšanu, bojājumiem, defektiem, kas saistīti ar Preču piegādi vai piegādes aizkavēšanos.

X. REKLAMĀCIJA, GARANTIJA

1. Klients var iesniegt reklamāciju par veikala darbību (tostarp Konta darbību) 30 dienu laikā no dienas, kad veikala darbībā radušies defekti vai pārtraukumi. Reklamācija jāiesniedz elektroniski, nosūtot ziņojumu, izmantojot veidlapu cilnē “Ziņot par problēmu”. Reklamācijā Klientam jānorāda: savs vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, reklamācijas iemeslu veids un rašanās datums.
2. Veikals izskatīs reklamāciju ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Klients tiks nekavējoties informēts par reklamācijas izskatīšanas rezultātu.
3. Juridiskas personas un organizatoriskas vienības bez juridiskās personas statusa gadījumā visas šīs vienības darbības var veikt tikai persona, kas ir pilnvarota šīs vienības vārdā veikt darbības, kas saistītas ar veikala izmantošanu, un īstenot visas šīs vienības kā Klienta tiesības un pienākumus. Pārdevējs ir atbildīgs pret Klientu, kurš ir Patērētājs, ja pārdotajai Precei ir fizisks vai juridisks defekts (garantija).
4. Pārdevējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atbild uz Klienta reklamāciju saskaņā ar garantiju un informē Klientu par turpmāko darbību kārtību.
5. Lai Pārdevējs varētu izskatīt šīs sadaļas 4. punktā minēto reklamāciju, Klientam ir jāpiegādā Prece vai Preces, par kurām iesniegta reklamācija, kopā ar šo Preču iegādi apliecinošu dokumentu (čeka kopiju, bankas pārskaitījuma apstiprinājumu u.c.) Pārdevējam un reklamācijas aprakstu. Klientam ir ieteicams reklamācijas aprakstā norādīt: (1) informāciju un apstākļus par sūdzības priekšmetu, jo īpaši defekta veidu un rašanās datumu; (2) lūgumu par Preces atbilstības Pirkuma līgumam nodrošināšanas veidu vai paziņojumu par cenas samazinājumu, vai atteikumu no Pirkuma līguma; un (3) reklamācijas iesniedzēja kontaktinformāciju – tas atvieglos un paātrinās reklamācijas izskatīšanu Pārdevējam. Iepriekšējā teikumā noteiktajām prasībām ir tikai ieteikuma raksturs, un tās neietekmē to reklamāciju pozitīvu izskatīšanu, kas iesniegtas, izlaižot ieteikto reklamācijas aprakstu.
6. Ja reklamācija tiek izskatīta par labu Klientam – Pārdevējs nekavējoties nomaina bojāto Preci pret Preci bez defektiem vai, ja iespējams, novērš defektu (neattiecas uz lietotām Precēm, attiecībā uz kurām ir iespējams tikai samazināt cenu vai atkāpties no līguma). Tas neietekmē Klienta iespēju iesniegt paziņojumu par cenas samazinājumu vai atkāpties no līguma saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem. Ja Preces nav iespējams aizstāt, novērst Preces defektus vai samazināt cenu, Pārdevējs nekavējoties atgriež samaksāto summu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
7. Ja, lai Pārdevējs varētu atbildēt uz Klienta reklamāciju vai izmantot Klienta garantijas tiesības, ir nepieciešams piegādāt Preces Pārdevējam, Pārdevējs pieprasa Klientam piegādāt Preces uz Pārdevēja rēķina.
8. Preces atkārtotas piegādes izmaksas pēc reklamācijas izskatīšanas nepamatotas garantijas izmantošanas gadījumā (gadījumā, ja Pārdevējs negatīvi atbild uz garantijas reklamāciju) sedz Klients.
9. Šīs sadaļas 4.-8. punktā minētā garantija attiecībā uz Klientu, kurš iegādājas Preces ar mērķi, kas tieši saistīts ar viņa profesionālo vai saimniecisko darbību (Klients, kas nav Patērētājs), ir spēkā neesoša.
10. Preču Ražotājs piešķir 12 mēnešu garantiju jaunām piegādātām Precēm, skaitot no Preču piegādes datuma, kas attiecas uz Preču fiziskiem defektiem, kuri radušies ražošanas vai materiālu defektu dēļ. Preces defekta atklāšanas gadījumā Klientam ir pienākums iesniegt reklamāciju Pārdevējam, izmantojot cilni “Ziņot par problēmu”, un nogādāt Preci kopā ar garantijas karti Pārdevēja norādītajā adresē. Garantētājs saskaņā ar garantiju nomainīs Preci pret jaunu vai veiks remontu. Pārdevējs 14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas no Klienta paziņo par remonta vai nomaiņas datumu vai par atteikšanos no garantijas sniegtajiem pakalpojumiem. No garantijas izrietošās tiesības neierobežo un neizslēdz Patērētāja tiesības iesniegt reklamāciju par Precēm saskaņā ar garantiju.
11. Garantijas tiesības nav spēkā, ja defekts radies Preces nepareizas uzstādīšanas vai lietošanas dēļ, kas neatbilst paredzētajam lietošanas veidam vai ražotāja norādījumiem.

XI. PATĒRĒTĀJA TIESĪBU ATTEIKTIES NO DISTANCES LĪGUMA ATCELŠANA.

Pārdevēja piedāvājumā iekļautās preces tiek ražotas saskaņā ar individuālām specifikācijām, par kurām Pārdevējam paziņojis Klients, un tādēļ Patērētājiem nav tiesību atkāpties no līguma, kas noslēgts ar Pārdevēju uz Pasūtījuma pamata.

XII. NAUDAS ATGRIEŠANA

Pārdevējs atgriež Klienta samaksāto summu, ja:
a) Klients atkāpjas no līguma saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu V sadaļas 10. punkta noteikumiem,
b) pasūtījuma atsaukšana pilnībā vai daļēji saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu V sadaļas 12. punktu,
c) sūdzība ir pieņemta un bojātās Preces nav iespējams salabot vai aizstāt ar jaunām.
2. Atmaksājamā summa tiks atgriezta Pircējam, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko izmantojis Klients, ja vien Klients nav skaidri piekritis citam līdzekļu atgriešanas veidam.
3. Gadījumā, ja atgriešana iepriekš norādītajā veidā nav iespējama, Pārdevējs sazināsies ar Klientu, lai sniegtu atgriešanai nepieciešamos datus.
4. Ja maksājumu par Pasūtījumu Klients ir veicis no bankas konta, maksājumu kartes vai kredītkartes, kas viņam nepieder, atmaksātā summa tiks pārskaitīta tā bankas konta, maksājumu kartes vai kredītkartes īpašniekam, ar kuru Klients ir veicis maksājumu.
5. Atmaksājamā summa tiks atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc notikuma, kas kļuva par pamatu atmaksai.

XIII. AIZLIEGTS SATURS

1. Interneta veikala un tā Pakalpojumu izmantošanas laikā Klients nedrīkst sniegt nelikumīgu saturu, tostarp vulgāru saturu un saturu, kas pārkāpj veikala, līgumslēdzēju vai trešo personu personiskās intereses. Klienta pienākums ir atturēties no iejaukšanās Interneta veikala saturā un jebkādas citas darbības, kas varētu ietekmēt Interneta veikala pareizu darbību.
2. Klients ir tiesīgs izmantot Interneta veikalu atbilstoši tā paredzētajam mērķim.

XIV. PERSONAS DATI

1. Klientu vai Klienta pilnvaroto personu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar veikala spēkā esošo privātuma politiku.
2. Par veikala apstrādāto personas datu apstrādes nolūkiem, metodēm, apjomu un juridisko pamatu, kā arī par visām tiesībām, uz kurām Klientam ir tiesības, Pārdevējs informē Klientu pirms to piešķiršanas.

XV. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, JURISDIKCIJA, ĀRPUSTIESAS STRĪDU IZŠĶIRŠANA.

1. Visos jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, piemēro valsts tiesību aktus.
2. Lietās, kas saistītas ar strīdiem starp Pārdevēju un Klientu, kurš ir Patērētājs, kompetentā tiesa ir vispārējās jurisdikcijas tiesa, kas ir kompetenta saskaņā ar tiesību normām. Lietās par strīdiem starp Pārdevēju un Klientu, kas nav Patērētājs, kompetentā tiesa ir vispārējās jurisdikcijas tiesa, kuras jurisdikcijā ir Pārdevēja juridiskā adrese.

XVI. KONTAKTS

1. Visa rakstiskā korespondence jāsūta uz veikala adresi, ja vien veikala pārstāvis Klientam rakstiski vai pa e-pastu nenorāda citu adresi.
2. 2. Klients var arī sazināties ar veikalu, izmantojot veikala tīmekļa vietnē ievietoto kontaktformu, kā arī pa e-pastu at andrejs.dadeiks@kingspan.com vai tālruni +371 28 393 333

XVII. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

1. Pārdevējam ir tiesības organizēt akcijas un izpārdošanas. Sīkāki akciju noteikumi un nosacījumi ir norādīti akcijas noteikumos, kas publicēti veikala tīmekļa vietnē www.e-kingspan.lv. Akciju laikā pārdošanā ir pieejams ierobežots preču skaits. Klientu iesniegtie pasūtījumi tiek izpildīti to iesniegšanas secībā līdz brīdim, kad tiek izsmelti attiecīgās akcijas preču krājumi. Vairākas akcijas un izpārdošanas veikalā netiek apvienotas, ja vien konkrētās akcijas vai izpārdošanas noteikumos nav noteikts citādi.
2. Pārdevējs var grozīt šos Noteikumus un nosacījumus. Izmaiņas stājas spēkā dienā, ko Pārdevējs norādījis veikala tīmekļa vietnē, ar nosacījumu, ka attiecībā uz Pasūtījumiem, kas iesniegti pirms izmaiņu stāšanās spēkā, tiek piemēroti iepriekšejie Noteikumi.