Piegādes cenrādis

VII. PIEGĀDE

1. Piegādes izmaksas ar kurjerpasta uzņēmuma starpniecību ir atkarīgas no Preču izmēra, svara, veida un piegādes vietas.
2. Veikals informēs Klientu par piegādes izmaksām katru reizi, pirms Klients iesniegs Pasūtījumu.
3. Piegādes izmaksas ir papildu izmaksas un tiek pieskaitītas Preces cenai.
4. Visi klientam nosūtītie sūtījumi ir pienācīgi iepakoti un apdrošināti.

VIII. PASŪTĪJUMA IZPILDES LAIKS

1. Pasūtījums tiek nodots izpildei pēc līguma noslēgšanas veikalā.
2. Pasūtījuma izpildes laiks ietver Preču izgatavošanas laiku saskaņā ar Klienta Pārdevējam iesniegto specifikāciju, Preču sagatavošanu nosūtīšanai un piegādes laiku.
3. Preces tiek sagatavotas nosūtīšanai ne ilgāk kā 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas veikalā, un, ja Klienta pasūtītās Preces specifikāciju dēļ nav iespējams izpildīt līgumu šajā termiņā, Pasūtījuma izpildes laiks var tikt pagarināts, par ko Klients tiek informēts ar Pasūtītāja paziņojumu, ko nosūta persona, kura pieņem Pasūtījumu.
4. Klients tiek informēts par precīzu Pasūtījuma sagatavošanas nosūtīšanai datumu un piegādātāja norādīto piegādes datumu, tiklīdz Veikalā tiek pārbaudīts Pasūtījums (pa e-pastu uz veidlapā norādīto adresi) saskaņā ar IV sadaļas 8. punktu.
5. Klienta, kuram ir konts veikalā, pasūtījuma statusu var pārbaudīt veikala tīmekļa vietnē sadaļā “”Pasūtījumu vēsture””, kas pieejama pēc pierakstīšanās Klienta individuālajā kontā. Klients, kuram nav konta, tiks informēts saskaņā ar šīs iedaļas 4. punktu.

IX. PREČU PIEGĀDE

1. Preces piegādes brīdis ir brīdis, kad piegādātājs nodod Preci Klientam vai Klienta pilnvarotai personai. Preces piegādes apliecinājums ir piegādes dokuments vai pavadzīme, ko parakstījis Klients vai Klienta pilnvarota persona.
2. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkādiem Preces bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā.
3. Ņemot vērā iepriekš minētā 2. punkta saturu, Klients, akceptējot Noteikumus, piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības uz visām iespējamām pretenzijām pret piegādātāju saistībā ar Preču nozaudēšanu, bojājumiem, defektiem, kas saistīti ar Preču piegādi vai piegādes aizkavēšanos.