Tīmekļvietnes paziņojums par privātumu

 

Kopsavilkums

Šī lapa pēdējo reizi atjaunināta 01/05/2020.  Vienmēr, kad šis Paziņojums ir būtiski mainīts, mēs sniegsim kopsavilkumu par galvenajām izmaiņām savā tīmekļa vietnē.

Šis privātuma paziņojums ir adresēts visiem tīmekļa lietotājiem, kas ir arī mūsu klienti, piesakās darbam vai ir investori. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo privātumu paziņojumu, jo tajā noteikts, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus.

 

Kas ir “mēs” (“Kingspan”, “mums” vai “mūsu”)?

Mēs esam Kingspan Holdings (Īrija) Limited (“Kingspan Grupa”) un tās meitas uzņēmumi (katrs no tiem saukts “Kingspan meitas uzņēmums”).

Mums ir globālā tīmekļa vietne, kas pieder Kingspan Grupai, un vietējās tīmekļa vietnes katrā valstī, kur darbojas mūsu Kingspan meitas uzņēmumi. Katra vietējā tīmekļa vietne pieder attiecīgajam meitas uzņēmumam, kas darbojas attiecīgajā valstī.

Ja lietojat mūsu globālo tīmekļa vietni www.kingspan.com, Kingspan Grupa darbojas kā Jūsu personas datu, kas tiek saņemti caur tīmekļa vietni, pārzinis. Kad lietojat Kingspan meitas uzņēmuma vietējo tīmekļa vietni, Jūsu personas datus patstāvīgi apstrādās meitas uzņēmums, kam pieder vietējā vietne attiecīgajā valstī.

Kingspan Grupa un katrs Kingspan meitas uzņēmums ir atsevišķi, neatkarīgi datu pārziņi, un kad viņi apstrādā Jūsu personas datus, viņi to dara atsevišķi un patstāvīgi, kā arī saviem nolūkiem. Mēs paskaidrojam katru no šiem nolūkiem šajā privātuma paziņojumā. Tas nozīmē, ka katrs datu pārzinis ir atsevišķi atbildīgs par pārziņa pienākumu izpildi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Uzklikšķiniet šeit, lai piekļūtu katram Kingspan datu pārzinim un to kontaktinformācijai.

Ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām kā datu subjekts, kā tas norādīts šajā privātuma paziņojumā, lūdzam sazināties ar attiecīgo Kingspan meitas uzņēmumu, kas atrodas Jūsu valstī, vai arī sazināties ar Kingspan Grupu, ja tas ir vieglāk, un mēs izpildīsim Jūsu norādes, lai nosūtītu Jūsu pieprasījumu attiecīgajam datu pārzinim.

Mēs lietojam Jūsu personas datus mārketinga nolūkiem. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs lietojam Jūsu datus mārketinga nolūkiem, lūdzam skatīt “Mārketinga” sadaļu šajā paziņojumā.

Ja nepieciešams vai Jūs esat piekritis, mēs dalāmies ar Jūsu personas datiem ar citiem Kingspan uzņēmumiem un trešām personām. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs dalāmies ar Jūsu personas datiem, skatiet sadaļu “Ar ko mēs dalāmies ar Jūsu personas datiem?” šajā paziņojumā.

It svarīgi, lai Jūs sniegtu mums tikai savus personas datus un nodrošinātu, ka Jūsu sniegtie personas dati ir precīzi un atjaunināti. Lūdzam ievērot, ka Jūs būsiet atbildīgs par visiem neprecīzajiem, trešās personas vai nepatiesiem datiem, ko būsiet mums snieguši.

Ja Jums ir jautājumi par šo privātuma paziņojumu, lūdzam sazināties ar attiecīgo datu pārzini.

Mūsu Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos un nosacījumos ir izskaidroti noteikumi, saskaņā ar kuriem Jums ir atļauts lietot mūsu tīmekļa vietni www.kingspan.com, kas nodrošina Jums vārteju mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī lielam daudzumam citas noderīgas informācijas.

 

Par mums

Kingspan Grupa ir globālais līderis augstas veiktspējas izolācijas un būvniecības tehnoloģiju jomā. Katrs Kingspan uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem valstīs, kurās tie darbojas.

Mums ir globālā tīmekļa vietne, kas pieder Kingspan Grupai, un vietējās tīmekļa vietnes katrā valstī, kur darbojas mūsu Kingspan meitas uzņēmumi. Katra no tām pieder attiecīgajam meitas uzņēmumam, kas darbojas attiecīgajā valstī.

Jūsu datu pārzinis būs cits Kingspan uzņēmums atkarībā no tā, kas Jūs esat un kādiem nolūkiem Jūsu dati tiek apstrādāti.

Ja lietojat mūsu globālo tīmekļa vietni www.kingspan.com, Kingspan Grupa darbojas kā Jūsu personas datu, kas tiek saņemti caur tīmekļa vietni, pārzinis. Kad lietojat Kingspan meitas uzņēmuma vietējo tīmekļa vietni, Jūsu personas datus patstāvīgi apstrādās meitas uzņēmums, kam pieder attiecīgā vietējās vietnes daļa attiecīgajā valstī.

Kingspan Grupa un katrs Kingspan meitas uzņēmums ir atsevišķi, neatkarīgi datu pārziņi, un kad viņi apstrādā Jūsu personas datus, viņi to dara atsevišķi un patstāvīgi, kā arī saviem nolūkiem. Tas ir precīzāk paskaidrots sadaļās “Kādu informāciju mēs apkopojam” un “Ko mēs darām ar Jūsu personas datiem”.

Uzklikšķiniet šeit, lai piekļūtu katram Kingspan datu pārzinim un to kontaktinformācijai.
Mēs varam periodiski veikt izmaiņas šajā privātuma paziņojumā, atjauninot šo lapu. Mēs iesakām periodiski pārbaudīt šo lapu, lai nodrošinātu, ka visas izmaiņas Jūs apmierina. Taču, ja šīs izmaiņas būtiski ietekmē to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, mēs sniegsim galveno izmaiņu kopsavilkumu savā tīmekļa vietnē.

 

Noderīgi vārdi

“Personas informācija/ personas dati/ Jūsu informācija/ Jūsu dati” ir informācija, kas attiecas uz identificējamu personu. Tas ietver tādu informāciju, kā piemēram, tālruņa numuri, vārdi, adreses, e-pasta adreses, fotogrāfijas, balss ieraksti.  Tas ietver arī pausto viedokli un nodomu par datu subjektiem norādes (un viņu pašu izteiktos viedokļus/ nodomus). Tas ietver arī informāciju, kas pati par sevi nevienu neidentificē, bet kas identificētu personas, ja to apvieno ar citu informāciju, kas mums ir vai varētu būt nākotnē;

“Kingspan Grupa” ir Kingspan Holdings (Īrija) Limited;

“Kingspan meitas uzņēmums/-i” ir katrs Kingspan Holdings (Īrija) Limited meitas uzņēmums;

“Kingspan/mēs/mums/mūsu” ir Kingspan un Kingspan meitas uzņēmumi, kas apstrādā Jūsu personas datus. Jāievēro, ka tas nenozīmē visus Kingspan meitas uzņēmumus, jo ne visi no tiem apstrādās Jūsu personas datus;

“Jūs/ Jūsu” ir jebkurš tīmekļa vietnes lietotājs. Tas var ietvert lietotājus, kas ir klienti, potenciālie klienti, investori, potenciālie investori vai pretendenti pieņemšanai darbā.

 

Kādu informāciju mēs apkopojam?

Lietojot šo tīmekļa vietni un saskaņā ar Jūsu piekrišanu sīkdatņu lietošanai, kur tas nepieciešams, mēs reģistrēsim:

 • tīmekļa vietnes zonas, ko Jūs apmeklējat;
 • Jūsu valodas izvēles;
 • kampaņu/ URL, no kura nokļuvāt tīmekļa vietnē;
 • Jūsu aktivitāti tīmekļa vietnē, piemēram, aplūkotos produktus, resursus, ko esat lejupielādējis, un visu informāciju, ko sniedzat mums, tostarp saziņas ar Jums tiešsaistes tērzētavas pierakstus;
 • informāciju par Jūsu datoru, piemēram, kādu pārlūku lietojat, Jūsu tīkla atrašanās vietu un savienojuma, ko lietojat, veidu (piem., platjoslas, ADSL, u.c.), un Jūsu IP adresi; un
 • tehnisko un citu informāciju, kas personiski neidentificē Jūs.

Mēs to darām, lietojot sīkdatnes. Skatīt mūsu dokumentu par Sīkdatņu politiku un kontroli, lai saņemtu vairāk informācijas par to, kas ir sīkdatne, kā mēs tās lietojam savā tīmekļa vietnē un kā Jūs varat deaktivizēt noteiktas sīkdatnes.

Kad Jūs cita starpā izveidojat lietotāja kontu, iesniedzat tiešsaistes pieprasījumu, pieprasiet no mums informāciju, reģistrējaties jaunumu saņemšanai vai reģistrējaties pasākumam, mēs varam lūgt visu vai daļu šeit norādītās informācijas papildus tādai papildu informācijai, kādu Jūs attiecīgi sniedzat brīvprātīgi:

 • Jūsu vārds;
 • konta parole;
 • loma;
 • uzņēmuma nosaukums;
 • e-pasta adrese;
 • pasta adrese;
 • tālruņa numurs; un
 • projekta nosaukums.

Pēc tam, kad izveidojat lietotāja kontu un piesakieties tajā, vai iesniedzat informāciju caur mūsu tīmekļa vietni, mēs zināsim, kas Jūs esat, un Jūs atzīstat, ka Jūsu darbības šajā tīmekļa vietnē ii informācija par Jums un/ vai Jūsu uzņēmumu var tikt reģistrēta mūsu sistēmās, kas ietver mākoņsistēmas.

Noteikta obligāta informācija ir nepieciešama, un Jūs to redzēsiet kā apzīmētu ar zvaigznīti (*), bet cita informācija ir izvēles. Jebkāda papildu informācija palīdzēs mums atbildēt uz Jūsu pieprasījumu. Ja nesniedzat obligāto informāciju, mēs varat atteikti piekļuvi pieprasījumam, kam šī informācija tika prasīta.

Ja esat viens no mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem, kas iesniedz informāciju caur mūsu tīmekļa vietni, mēs apstrādāsim par Jums informāciju, kas norādīta iepriekš izceltajos punktos.

 

Ko mēs darām ar informāciju, ko apkopojam?

Šajā tabulā mēs esam apstrādājuši nolūkus, kādiem mēs lietojam Jūsu personas datus un kas lieto Jūsu personas datus katram nolūkam:

 

Mēs lietojam Jūsu datus, lai: Jūsu datu pārzinis:
Administrētu tīmekļa vietni, lai mēs varētu:

 • izmeklēt likuma vai tīmekļa vietnes politiku pārkāpumus;
 • izmeklēt potenciālos savu sistēmu un tīklu vai trešo personu sistēmu un tīklu pārkāpumus;
 • nodrošināt Jums tīmekļa vietni un attīstīt to;
 • ja nepieciešams, nodrošināt Jums lietotāja kontu; un
 • atjaunināt Jūsu kontaktinformāciju mūsu sistēmās.

 

Kingspan Grupa, kad lietojat www.kingspan.com

 

Attiecīgais Kingspan meitas uzņēmums valstī, no kuras pārlūkojat tīmekļa vietni

Atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem par:

 

 • darba iespējām
 • visiem ar Kingspan saistītajiem pieprasījumiem
Kingspan

 

atbildēt uz mēdiju pieprasījumiem

 

 

Kingspan

 

Atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem:

 

 • kas adresēti Kingspan meitas uzņēmumam
 • kas nosūtīti tiešsaistes tērzētavā

 

Attiecīgais Kingspan meitas uzņēmums valstī, no kuras pārlūkojat tīmekļa vietni
izvietot sīkdatnes un citus izsekošanas rīkus Jūsu ierīcē, lai apkopotu noderīgu vai noteikti nepieciešamu informāciju (atbilstoši skaidrojumam mūsu Sīkdatņu politikas un kontroles dokumentā, kas pieejams šeit)

 

Kingspan
apstrādātu Jūsu pieprasījumus un nosūtītu to attiecīgajam Kingspan meitas uzņēmumam

 

 

Kingspan Grupa būs datu pārzinis tikai ar nolūku, ka pārbaudītu, kuram meitas uzņēmumam Jūs vēlaties nosūtīt pieprasījumu, un attiecīgais Kingspan meitas uzņēmums būs Jūsu datu pārzinis saistībā ar pieprasījuma saņemšanu.

 

izpildītu pakalpojumu līgumu, ko esat noslēdzis ar mums

 

attiecīgais Kingspan meitas uzņēmums
nosūtītu Jums mārketinga informāciju, veiktu mārketinga darbību mērķu maiņu, dalītos ar Jūsu informāciju ar citiem meitas uzņēmumiem vai trešām personām (ja Jūs tam piekrītat) mārketinga vajadzībām. Papildu informāciju skatīt sadaļā “Mārketings”.

 

Attiecīgais Kingspan meitas uzņēmums, kam esat sniedzis piekrišanu vai ar kuru sadarbojaties.
izpildītu juridisku pienākumu Kingspan

 

apstrādātu pieteikumus uz vakancēm Kingspan

 

sniegtu informāciju un sazinātos ar investoriem

 

Kingspan Grupa

 

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Tiesiskais pamats, saskaņā ar kuru mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ir:

 • nepieciešamība izpildīt juridisku vai regulēšanas pienākumu, kas attiecināms uz mums;
 • nepieciešamība izpildīt līgumu ar Jums vai veikt darbības pēc Jūsu lūguma pirms līguma noslēgšanas ar Jums;
 • nepieciešamība mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai. Piemēram:
 • mūsu produktu un pakalpojumu mārketingā un popularizēšanā un atbildīgas un komerciāli atbilstīgas darbības veikšanai; vai
 • kad Kingspan Grupa saņem pieprasījumu, kas paredzēts nosūtīšanai uz vienu no mūsu meitas uzņēmumiem, mūsu, Kingspan Grupas, interesēs ir sniegt Jums pēc iespējas labāku pakalpojumu, tāpēc pieprasījums tiks nosūtīts attiecīgajam meitas uzņēmumam Jūsu vietā, nelūdzot Jums to nosūtīt vēlreiz.

Mēs neapstrādāsim Jūsu personas datus šiem nolūkiem, ja par šādām likumīgām interesēm pārākas ir Jūsu intereses, tiesības un brīvības; vai

 • ierobežotos apstākļos Jūs esat sniedzis piekrišanu veikt Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, lai saņemtu mārketinga ziņas no trešām personām, vai piekrišanu lietot Kingspan Grupas vai trešo personu sīkdatnes.

 

Mārketings

Mēs vēlamies sniegt Jums informāciju par Kingspan produktiem un pakalpojumiem un citu informāciju par Kingspan, ko uzskatām par tādu, kas varētu Jūs interesēt. Mēs varam nosūtīt Jums šādu informāciju pa pastu, e-pastu un/ vai tālruni, ja piekrītat, ka varam to darīt.

Ar Jūsu skaidru piekrišanu mēs izmantosim ārējās organizācijas, lai nosūtītu Jums Kingspan piedāvājumus un mārketinga paziņojumus. Lai to izdarītu, tās vai nu saņems informāciju tieši no Jums, vai mēs sniegsim tām Jūsu personas informāciju. Šādas ārējās organizācijas ietver darbuzņēmējus, tirgotājus, izplatītājus, mazumtirgotājus un citus pakalpojumu sniedzējus, kas nav Kingspan sastāvā.  Strādājot partnerībā ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs nolemjam, kā lietot Jūsu personas datus, kopā un abi uzņemamies atbildību par likuma ievērošanu. Ja Jums ir jautājumi par Jūsu datu apstrādi mārketinga vajadzībām, lūdzam sazināties ar attiecīgo datu pārzini. Lai saņemtu vairāk informācijas par mūsu ārējiem pakalpojumu sniedzējiem un to, kā viņi izmanto datus mārketinga vajadzībām, lūdzam skatīt mūsu sīkdatņu politiku.

Varat atteikties no mārketinga ziņu saņemšanas jebkurā laikā. Ja esat saņēmis mārketinga ziņas no jebkura no mūsu Kingspan uzņēmumiem un nolemjat, ka vairs nevēlaties tādas saņemt, lūdzam atteikties no abonēšanas, sekojot saitei e-pastā, vai izmantojot citus līdzekļus, par kādiem mēs Jums paziņojam.

Lūdzam ievērot, ka tā kā katrs uzņēmums ir neatkarīgs datu pārzinis, mums kā grupai nav globālas mārketinga datu bāzes, kas nozīmē, ka Kingspan Grupa nevar nodrošināt Jūsu mārketinga ziņu abonēšanas pārtraukšanu visos Kingspan uzņēmumos centralizēti.

 

Ar ko mēs dalāmies ar Jūsu informāciju?

Kingspan meitas uzņēmumi dalās ar Jūsu personas informāciju ar Kingspan Grupu, jo Kingspan Grupa ir atbildīga par globālo tīmekļa vietni.

Mēs varam atklāt Jūsu personas informāciju trešām personām, kas atrodas Jūsu valstī un citās valstīs, atbilstoši ievērojot piemērojamos likumus.

Ja mums ir Jūsu skaidra piekrišana, mēs varam sniegt Jūsu personas informāciju ārējām organizācijām (piemēram, darbuzņēmējiem, tirgotājiem, izplatītājiem, mazumtirgotājiem, mēdiju aģentūrām un pakalpojumu sniedzējiem, kas nepieder Kingspan organizācijai), lai viņi var sazināties ar Jums par savām kampaņām, pakalpojumiem, pasākumiem un citām aktivitātēm saistībā ar Kingspan produktiem un pakalpojumiem, paši nesaņemot tam Jūsu atļauju. Šāds piemērs ir pakalpojuma sniedzējs, ka izvieto Jūsu ierīcē sīkdatnes, lai personalizētu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem Jums.
Tā kā mēs esam globāls uzņēmums, valstīs, uz kurām tiek nosūtīti Jūsu personas dati/ kur tiem piekļūst, var būt atšķirīgi datu aizsardzības standarti salīdzinājumā ar valsti, kurā atrodaties. Taču mēs esam izveidojuši aizsardzības līdzekļus, lai nodrošinātu, ka Jūsu informācija tiek atbilstoši aizsargāta un mēs ievērojam likumu.  Ja vēlaties zināt vairāk par aizsardzību, kādu esam izveidojuši, lai saglabātu Jūsu informācijas drošību, lūdzam sazināties ar Kingspan Grupu vai meitas uzņēmumu, ar ko parasti kontaktējaties. Datu pārziņu saraksts un viņu kontaktinformācija ir atrodama šeit.

Ja organizācijas ārpus Kingspan sniedz Jums pakalpojumu mūsu vārdā vai palīdz mums sniegt pakalpojumu Jums (piemēram, nosūtīt Jums materiālus, ko esat pieprasījis no mums, vai palīdzot mums atbildēt uz Jūsu pieprasījumu par tīmekļa vietnes tehnisko darbību), vai sniedz mums profesionālas konsultācijas, mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar šīm organizācijām, kas lietos šo informāciju tikai attiecīgā pakalpojuma sniegšanai. Taču mēs saglabājam kontroli pār Jūsu personas informāciju, un visiem trešās personas pakalpojumu sniedzējiem ir jārīkojas saskaņā ar mūsu norādījumiem un atbilstoši jāaizsargā personas datu konfidencialitāte un drošība.

Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar mūsu komercdarbības pircēju vai potenciālo pircēju.

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus trešām personām, saviem aģentiem un profesionāliem konsultantiem, pamatojoties uz konfidencialitātes saistībām, lai veiktu padziļināto izpēti, ko veic trešās personas saistībā ar jebkuras mūsu komercdarbības daļas ierosināto apvienošanos, iegādi, reorganizāciju vai nodošanu un jebkurai personai, kas iesniedz piedāvājumu piedalīties šādā pasākumā, vai veicināt to, vai parakstīt to, vai pārvaldīt to.

Noteiktos apstākļos mums var būt jāatklāj Jūsu personas dati saskaņā ar likumu, jo to mums ir lūgusi darīt tiesa vai policija, vai cita tiesībsargājošā iestāde.

 

Jūsu informācijas saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu informāciju tikai tik ilgi, cik tas mums nepieciešams, lai lietotu Jūsu personas datus, kā norādīts iepriekš, vai izpildītu savas juridiskās saistības.

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu (piem., mārketinga vajadzībām), šādi personas dati tiek saglabāti, kamēr Jūs atsaucat savu piekrišanu šādai apstrādei, vai kamēr tiek sasniegts likumā noteiktais termiņš.

 

Jūsu tiesības, kā saņemt informācijas, ko esam apkopojuši, kopiju vai grozīt to, un kā iesniegt sūdzību

Jūs varat pieprasīt savu personas informāciju, ko mēs glabājam, saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem. Ja vēlaties izmantot kādas no savām šeit norādītajām tiesībām, lūdzam sazināties ar datu pārzini, kura kontaktinformācija ir norādīta šeit.

Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja ir likumīgs pamats to darīt, ja mums nav juridiska pienākuma veikt šo apstrādi, un ar nosacījumu, ka šādas iebilduma tiesības nav skaidri izslēgtas ar skaidru punktu dokumentā, kas atļauj šādu apstrādi. Lai izvairītos no šaubām, vienmēr var iebilst pret apstrādi mārketinga vajadzībām.

Ja domājat, ka kāda informācija, kas Kingspan ir par Jums, ir nepareiza, nepilnīga vai tiek neatbilstoši apstrādāta, lūdzam rakstīt Kingspan Grupai un mēs nodosim Jūsu pieprasījumu Jūsu datu pārzinim/pārziņiem, vai varat sazināties ar savu datu pārzini tieši, un tas/ tie dzēsīs, bloķēs, izlabos, atjauninās vai beigs apstrādāt informāciju saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem.

Ja informācijas apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības piekrišanu atsaukt jebkurā laikā.
Ja mūsu veiktā Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz to, ka esat sniedzis piekrišanu, vai ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar Jums, Jūs varat lūgt mums sniegt Jums vai trešai personai Jūsu personas datu kopiju strukturētā, plaši izmantotā mašīnlasāmā formātā.

Ja vēlaties sniegt norādījumus par rīcību ar Jūsu personas datiem pēc savas nāves, lūdzam darīt to mums zināmu un mēs to izpildīsim.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par Jūsu ieskatā notikušu likuma pārkāpumu, lūdzam nosūtīt mums savu sūdzību rakstiski uz attiecīgo Kingspan uzņēmumu uz adresi, kas norādīta šeit.  Mēs atbildēsim uz sūdzībām un īstenosim novēršanas pasākumu saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem. Atsevišķi varat jebkurā laikā iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei valstī, kurā atrodas attiecīgais Kingspan uzņēmums, vai valstī, kurā Jūs dzīvojat.

 

Drošība

Kingspan ir apņēmies nodrošināt, ka Jūsu informācija ir drošībā. Lai novērstu neatļautu piekļuvi vai atklāšanu, mēs esam nodrošinājuši piemērotas fiziskās, elektroniskās un vadības procedūras, lai aizsargātu informāciju, ko mēs apkopojam.

Ja kādā brīdī Jums rodas aizdomas vai Jūs uzzināt par drošības incidentu (piemēram, tiek nozagta Jūsu parole, lai piekļūtu reģistrētajam kontam šajā tīmekļa vietnē, vai Jūs saņemat aizdomīgas ziņas no kāda, kas uzdodas par Kingspan darbinieku, vai no dīvainas tīmekļa vietnes, par kuru tiek apgalvots, ka tā saistīta ar Kingspan), lūdzam nosūtīt šo ziņu mums un ziņot par incidentu uz e-pasta adresi admin@kingspan.com vai rakstiski uz Kingspan Holdings (Īrija) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Īrijas Republika, tiklīdz tas iespējams.

 

Saites ar citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē un mārketinga e-pasta vēstulēs reizēm ir saites uz citām trešo personu tīmekļa vietnēm, kuras mēs nekontrolējam. Pēc tam, kad esat aizvēris mūsu tīmekļa vietni/ mārketinga e-pasta ziņu, mēs neuzņemamies atbildību par šādām trešo personu tīmekļa vietnēm vai jebkādas informācijas, ko Jūs sniedzat šīm tīmekļa vietnēm, aizsardzību un privātumu. Jums vajadzētu ievērot piesardzību un meklēt privātuma paziņojumu/ politiku, kas tiek izmantota attiecīgajā tīmekļa vietnē.