Dubultais parapets dzegās ar saliekamās konstrukcijas teknēm